Úvodní slovo

Asociace specialistů pojištění a řízení rizik České republiky je profesionální a vzdělávací platformou, která pomáhá zvyšovat povědomí v oblastech pojištění a risk managementu. Pro své členy organizuje různé semináře, setkání a workshopy.

AKTUÁLNĚ

Zde uvádíme link na výsledky benchmarkingu FERMY, který shrnuje hlavní trendy v naší profesi, mapy rizik a vývoj postupů v oblasti řízení rizik a pojištění.  

SEKCE PRO ČLENY ASOCIACE

Registrace