Úvodní slovo

Asociace specialistů pojištění a řízení rizik České republiky je profesionální a vzdělávací platformou, která pomáhá zvyšovat povědomí v oblastech pojištění a risk managementu. Pro své členy organizuje různé semináře, setkání a workshopy.

 

SEKCE PRO ČLENY ASOCIACE

Registrace